درخشش ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترکمنستان

درخشش ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترکمنستان

یکشنبه ۱۱ خرداد - فرهنگی

ناشران ایرانی با حضور فعال و تاثیرگذار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترکمنستان به عنوان بهترین شرکت‌کننده خارجی در این نمایشگاه شناخته شدند.