درخواست دبیر از نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کشتی

درخواست دبیر از نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کشتی

چهارشنبه ۱۲ آذر - ورزشی

رئیس فدراسیون کشتی، به دعوت فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.