درخواست مجدد ایران برای پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان

درخواست مجدد ایران برای پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان

دوشنبه ۲۰ مرداد - سیاست

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۱۴ تیرماه، سی و هشتمین سالروز ربایش ۴ دیپلمات کشورمان به دست مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان بیانیه ای را منتشر کرد .