درس بزرگ «سوم خرداد» برای امروز

درس بزرگ «سوم خرداد» برای امروز

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به درس پیروزی خرمشهر برای ملت ایران گفت:با ایمان و وحدت و همبستگی هر ناممکنی ممکن می شود.