درمان جدیدی که می‌تواند به توقف آلزایمر کمک کند

درمان جدیدی که می‌تواند به توقف آلزایمر کمک کند

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند که شاید یک درمان جدید بتواند به توقف آلزایمر کمک کند.