درگذشت پیشکسوت رادیو

درگذشت پیشکسوت رادیو

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

سیدحمید جاوید موسوی از پیشکسوتان رادیو درگذشت.