در باران چگونه ماسک بزنیم؟

در باران چگونه ماسک بزنیم؟

شنبه ۲۷ دی - اجتماعی

کارشناس مسوول بیماری های واگیر مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره چگونگی استفاده از ماسک در روزهای بارانی توضیح داد.