در حوزه تعامل دانشگاه با صنعت بسیار عقب‌تر از دنیا هستیم

در حوزه تعامل دانشگاه با صنعت بسیار عقب‌تر از دنیا هستیم

دوشنبه ۲۰ مرداد - علمی

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان دلیل اصلی مشکل ارتباط با صنعت را نبود مدیران دغدغه‌مند در حوزه صنعت دانست و عنوان کرد: ما کمتر شاهد حضور صنعتگران در دانشگاه و ارائه نیازمندی‌ها و ایده‌های آن‌ها و اعلام نیاز به دانشگاه هستیم و برهمین اساس بخش صنعت در این زمینه بسیار عقب‌تر از دنیاست و این موضوع در بحث درآمدی هم آسیب زیادی به دانشگاه می‌زند.