در صورت افزایش قیمت با تولیدکنندگان مصالح سنگی برخورد قانونی خواهد شد

در صورت افزایش قیمت با تولیدکنندگان مصالح سنگی برخورد قانونی خواهد شد

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر تاکید کرد: در صورت افزایش قیمت با تولیدکنندگان مصالح سنگی برخورد قانونی خواهد شد.