در مدیریت درست منابع مشکل داریم

در مدیریت درست منابع مشکل داریم

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اجتماعی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در کشور کمبود منابع نداریم اما در مدیریت درست منابع مشکل داریم و این موضوع اذیت کننده است.