دسترسی بیش از ۱۰ میلیون نفر روستایی به آب شرب سالم

دسترسی بیش از ۱۰ میلیون نفر روستایی به آب شرب سالم

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

وزیر نیرو گفت: تا نیمه سال آینده که فعالیت دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت، ‌جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم و پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.