دستوالعملی برای افزایش مبلغ وام‌های دانشجویی نداشتیم

دستوالعملی برای افزایش مبلغ وام‌های دانشجویی نداشتیم

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه افزایشی در مبلغ وام های دانشجویی نداشتیم، گفت: به طور کلی امسال دستوالعمل جدیدی برای افزایش مبلغ وام های دانشجویی نداشته‌ایم.