دستور وزیر بهداشت برای بررسی معیشت، بهداشت روان و تاب آوری دستیاران

دستور وزیر بهداشت برای بررسی معیشت، بهداشت روان و تاب آوری دستیاران

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

وزیر بهداشت در نامه ای به معاونین آموزشی و فرهنگی دانشجویی این وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی خواستار توجه به وضعیت معیشتی، و سلامت روان دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی شد.