دستگیری اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های گلستان

دستگیری اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های گلستان

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: اعضای باند قاچاق چوب از جنگل‌های گلستان شناسایی و دستگیر شدند.