دعوت از دانش‌بنیان‌ها برای رفع نیازمندی‌های صنعت دریایی

دعوت از دانش‌بنیان‌ها برای رفع نیازمندی‌های صنعت دریایی

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

رویداد ملی تقاضا محور و ایده محور صنایع دریایی به منظور رفع نیازهای فناورانه کشور از سوی شرکت‌های فناور و دانش بنیان در شهریورماه برگزار می‌شود.