دعوت علمای برجسته اهل تسنن از مردم برای مشارکت در انتخابات

دعوت علمای برجسته اهل تسنن از مردم برای مشارکت در انتخابات

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

ضرورت و لزوم شرکت همگانی مردم در انتخابات و تاثیرات غیرقابل انکار آن در عرصه داخلی و بین المللی، علمای اهل سنت را بر آن داشته است تا در اظهاراتی جداگانه از همه مردم و بخصوص هموطنان اهل سنتمان برای مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنند.