دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اصلاح شد

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اصلاح شد

یکشنبه ۰۵ بهمن - علمی

برای سومین بار دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ اصلاح شد.