دلار از ارزهای رقیب جا ماند

دلار از ارزهای رقیب جا ماند

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

ارزش دلار در برابر رقبای اروپایی اش کاهش یافت.