دلایل عدم رونق چهارمین بورس کشور از زبان یک کارشناس

دلایل عدم رونق چهارمین بورس کشور از زبان یک کارشناس

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

یک کارشناس بازار سرمایه دلایل عدم رونق بورس انرژی را تشریح کرد.