دوبله مجموعه مستند «خشت بهشت» به ۲ زبان

دوبله مجموعه مستند «خشت بهشت» به ۲ زبان

جمعه ۲۶ دی - فرهنگی

دوبله مجموعه مستند «خشت بهشت» برای مخاطبان کُردزبان و اردوزبان شبکه سحر به اتمام رسیده و به زودی از شبکه سحر پخش خواهد شد.