دوره تابستانی آموزش تمدن و زبان فارسی برگزار می‌شود

دوره تابستانی آموزش تمدن و زبان فارسی برگزار می‌شود

جمعه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مرکز علمی و فرهنگی ایران و فرانسه با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران دوره تابستانی آموزش تمدن و زبان فارسی را به صورت مجازی برگزار می‌کند.