دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» با حضور رییس جمهوری برگزار شد

دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» با حضور رییس جمهوری برگزار شد

شنبه ۱۰ اسفند - سیاست

دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» همزمان با روز زن با حضور رییس جمهوری برگزار شد.