دو عضو کمیته نوبل ادبیات استعفا کردند

دو عضو کمیته نوبل ادبیات استعفا کردند

جمعه ۲۰ تیر - فرهنگی

دو نفر از اعضای کمیته نوبل ادبیات در حالی استعفای خود را اعلام کردند که یکی از آن‌ها اهدای جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۹ به «پیتر هاندکه» را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است.