دو قطبی شدن انتخابات اگر اخلاقی باشد، مشارکت را افزایش میدهد

دو قطبی شدن انتخابات اگر اخلاقی باشد، مشارکت را افزایش میدهد

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

یک فعال سیاسی اصلاح طلب اعتقاد دارد که دو قطبی شدن انتخابات در کشور در صورتی که مبتنی بر رعایت عدل و انصاف و مروت و با رعایت اصول اخلاقی و منطقی باشد، به مشارکت بیشتر در این رویداد اثرگذار منجر خواهد شد.