دیدار نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با اشرف غنی

دیدار نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با اشرف غنی

یکشنبه ۲۷ بهمن - سیاست

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با رییس جمهور این کشور همسایه دیدار و گفت وگو کرد.