راه اندازی کمپین «همه در خانه می مانیم» در انزلی

راه اندازی کمپین «همه در خانه می مانیم» در انزلی

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اجتماعی

فرماندار بندرانزلی با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در راستای مبارزه با ویروس کرونا از راه اندازی کمپین «همه در خانه می مانیم» در این شهرستان خبر داد و گفت: کمپین مذکور از طریق فضای مجازی و بلندگوهای شهری و گلدسته های مساجد در حال اطلاع رسانی است و به معنای قرنطینه نیست.