راه‌اندازی آرشیو ملی قرآن کریم در شیراز

راه‌اندازی آرشیو ملی قرآن کریم در شیراز

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس اعلام کرد که آرشیو ملی قرآن کریم در این مرکز راه‌اندازی شده است.