راه‌اندازی ۱۰ شعبه استانی بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور

راه‌اندازی ۱۰ شعبه استانی بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور

شنبه ۰۴ بهمن - علمی

نائب رئیس بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: تاکنون ۱۰ شعبه استانی در کشور راه‌اندازی شده است.