راه‌یابی ‏۵۱ تک عکس و ۱۹ مجموعه عکس به جشنواره تجسمی فجر

راه‌یابی ‏۵۱ تک عکس و ۱۹ مجموعه عکس به جشنواره تجسمی فجر

یکشنبه ۰۵ بهمن - فرهنگی

۷۰ اثر شامل ۵۱ تک عکس و ۱۹ مجموعه عکس، برای حضور در رشته عکاسی در جشنواره ‏هنرهای تجسمی فجر، توسط داوران انتخاب ‏شدند.‏