ربیعی: امروز بیش از هر زمان دیگری به مفاهیم برخاسته از «غدیر» نیازمندیم

ربیعی: امروز بیش از هر زمان دیگری به مفاهیم برخاسته از «غدیر» نیازمندیم

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۱:۲۵ - سیاست

سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در توییتر فرارسیدن عید غدیر را تبریک گفت.