رسانه های دشمن با حکومت حضرت علی(ع) چه کردند؟

رسانه های دشمن با حکومت حضرت علی(ع) چه کردند؟

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: یکی از مهمترین مواردی که توانست حکومت امام علی (ع) را از پا در آورد گوش سپردن مردم کوفه به رسانه دشمن بود.