رسولی: تکلیف کاندیدای شورای ائتلاف تا پایان هفته مشخص می‌شود

رسولی: تکلیف کاندیدای شورای ائتلاف تا پایان هفته مشخص می‌شود

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: برنامه ما این است که روی یک کاندیدا به اجماع برسیم و مطمئن هستیم روی یک کاندیدا به اجماع خواهیم رسید.