رشد اقتصادی انگلیس منفی باقی ماند

رشد اقتصادی انگلیس منفی باقی ماند

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

رشد اقتصادی انگلیس در ماه نوامبر برای دهمین ماه متوالی منفی ماند.