رضایی از پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار گفت

رضایی از پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار گفت

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

محسن رضایی گفت: زحمات بی‌دریغ زنان خانه‌دار را در حد توان دولت جبران خواهیم کرد.