رفتار دوگانه فدراسیون پزشکی ورزشی، دوچرخه سواری را بلاتکلیف کرد

رفتار دوگانه فدراسیون پزشکی ورزشی، دوچرخه سواری را بلاتکلیف کرد

سه شنبه ۱۷ تیر - ورزشی

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری گفت: دوچرخه سواری رشته کم خطری محسوب می شود و نمی دانم چرا برخی رشته های دیگر می توانند مسابقه برگزار کنند اما با برگزاری مسابقات ما مخالفت شد.