رقابت هفت تیم خارجی با کاتاروهای ایرانی

رقابت هفت تیم خارجی با کاتاروهای ایرانی

چهارشنبه ۰۷ آبان - ورزشی

تهران- ایرنا- نمایندگان هفت تیم خارجی با کاتاروهای ایرانی در اولین دوره لیگ مجازی کاتای کشورمان به رقابت می‌پردازند.