رقیب جدید “اسپیس‌ایکس” به پا خاست

رقیب جدید “اسپیس‌ایکس” به پا خاست

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

یک هواپیمای فضایی جدید می‌تواند خیلی سریع‌تر از کپسول “دراگون” از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین برگردد.