روابط حاکم بر ساختارهای سیاسی، محور توجهِ «اجتناب عالیجناب»

روابط حاکم بر ساختارهای سیاسی، محور توجهِ «اجتناب عالیجناب»

جمعه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- «اجتناب عالیجناب» آخرین اثر داستانی منتشرشده از سیدمهدی شجاعی به دنبال نمایش دغدغه‌ها و نگاه آرمانی نویسنده به روابط حاکم بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور و کشف نقاط ضعف حاکم بر پیوندهای میان آنهاست.