روانچی: آمریکا باز هم منزوی می‌شود

روانچی: آمریکا باز هم منزوی می‌شود

شنبه ۱۴ تیر - سیاست

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: پیش‌بینی می‌کنم نشست امروز شورای امنیت باز هم به انزوای آمریکا منجر شود.