روحانی: با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم/سال آینده سال خوبی خواهد بود

روحانی: با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم/سال آینده سال خوبی خواهد بود

پنج شنبه ۱۴ فروردین - سیاست

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تحریم ها ثمری برای دشمنان ما نخواهد داشت اعلام کرد که ما هیچگاه با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم.