روز قدس روز شکوه همدلی و هم‌آوایی و اتحاد مسلمین است

روز قدس روز شکوه همدلی و هم‌آوایی و اتحاد مسلمین است

پنج شنبه ۱۵ خرداد - اجتماعی

غلامعلی افروز استاد ممتاز روانشناسی در توئیتی نوشت: روز قدس تجلی اراده آزادگان وارسته جهان و بیت‌المقدس قبله نخستین و میراث معنوی همه مسلمانان و موحدان در گستره جهان است.