روشی برای التیام آفت‌های دهان

روشی برای التیام آفت‌های دهان

شنبه ۰۳ آبان - اجتماعی

نتایج یک مطالعه نشان داد که استفاده از خمیر مخاط‌چسب حاوی عصاره چای سبز می‌تواند شدت درد و مدت زمان بهبودی زخم‌های آفتی دهان را کاهش دهد.