روند کاهشیِ شمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا

روند کاهشیِ شمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

با ثبت کمترین شمار مبتلایان جدید به کووید-۱۹ در ایتالیا از تاریخ ۱۳ مارس، مقامات این کشور قصد دارند برخی محدودیت‌ها و اقدامات کنترلی را در هفته‌های پیش‌ِرو کاهش دهند.