رویدادی برای جذب سرمایه استارتاپ‌ها

رویدادی برای جذب سرمایه استارتاپ‌ها

جمعه ۱۷ آبان ساعت ۱۲:۱۵ - علمی

با عقد قراردادهای دوجانبه، رویداد همتاگزینی فناوری در تبریز به اتمام رسید.