ریزش بیتکوین+ بروزرسانی قیمت سایر ارزها

ریزش بیتکوین+ بروزرسانی قیمت سایر ارزها

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

بسیاری از ارزهای مهم دیجیتالی دچار ریزش شدند.