ریزش گسترده شاخص‌های بورسی جهان

ریزش گسترده شاخص‌های بورسی جهان

دوشنبه ۲۰ مرداد - اقتصادی

بیشتر شاخصهای مهم بورسی جهان در معاملات امروز کاهشی بودند.