ریشه تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق کجاست؟

ریشه تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق کجاست؟

سه شنبه ۱۷ تیر - سیاست

یک کارشناس مسائل عراق با اشاره به تبلیغات گسترده برخی جریان‌ها و کشورهای خاص علیه ایران در عراق، معتقد است که کج سلیقگی‌های داخلی در نحوه تعامل با عراق و نیز حساسیت‌های قابل توجه سیاسی و امنیتی متاثر از مسائل و رقابت‌های بین المللی در جریانات اخیر از جمله حمله به کنسولگری کشورمان در نجف دخیل بوده است.