رییس جمهور:خداوند لیاقت زن و مرد را برابر قرار داده است

رییس جمهور:خداوند لیاقت زن و مرد را برابر قرار داده است

یکشنبه ۲۷ بهمن - اجتماعی

رییس جمهور تصریح کرد که امام (ره)راه را باز کرد برای اینکه خانم‌ها بیایند در جامعه در علم، دانش و فضیلت کسب کنند.