زارعی: دولت در مورد وضعیت تاسف بار بورس گزارش دهد

زارعی: دولت در مورد وضعیت تاسف بار بورس گزارش دهد

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

نماینده مردم ساری در مجلس، گفت: دولت باید در مورد وضعیت تاسف بار بورس به مردم گزارش دهد.