زاکانی: جنایت کابل انتقام از استقلال جویی ملت ⁧‫افغانستان‬⁩ است

زاکانی: جنایت کابل انتقام از استقلال جویی ملت ⁧‫افغانستان‬⁩ است

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت که جنایت قتل دختران مظلوم در ⁧‫کابل‬⁩، انتقام از استقلال جویی ملت بزرگ ⁧‫افغانستان‬⁩ است.